Yabancı Dil Dersleri

Akademik İngilizce

Genel Bilgi

EAP programı, BİLET sınavını geçen ve lisans programlarında öğrenim görmeye başlayan birinci sınıf öğrencilerine İngilizce dil desteği sağlamak amacıyla oluşturulmuş İngilizce Hazırlık Programı’nın bir devamıdır. Öğrenciler lisans programlarına göre sınıflara yerleştirilir ve bölümlerinin gerekleri doğrultusunda eğitim alırlar. EAP Programı öğretim görevlileri, öğretim üyeleriyle görüşmeler yaparak, öğrencilerin bölümlerinde ihtiyaç duydukları akademik becerileri tespit eder ve programı bu ihtiyaçlara göre düzenlerler.

EAP Programı’nın amacı, öğrencilerin akademik ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirmek ve ihtiyaç duydukları İngilizce dil becerilerini etkin kullanmalarına destek olmaktır.

EAP Programı her yarıyılda üçer kredilik iki ders sunmaktadır. Her ders haftada dört saattir. Üç saati sınıf içinde, bir saati de çevrimiçi (online) olarak yapılır. Sınıf içi ve çevrimiçi çalışmalar dışında ihtiyaç duymaları halinde öğrenciler, dersin öğretim görevlisi tarafından belirlenen bireysel çalışma saatlerinde veya öğretim görevlilerinin ofis saatlerinde bireysel geribildirim alabilirler.

EAP Programı, beceri odaklı bir öğretim yaklaşımı izlemektedir. Program; akademik beceriler ve öğrencilerin bölümleriyle ilgili konularda yetkinlikleri geliştirmek doğrultusunda metinler, kelime çalışmaları, proje ve ödevleri içerir.
Tüm ders materyalleri bölüm ihtiyaçları göz önünde bulundurularak alanlarında yetkin ve tecrübeli öğretim görevlileri tarafından hazırlanır.

Programda süreç odaklı bir değerlendirme sistemi uygulandığından öğrencilerin başarılı olmaları derslere düzenli olarak katılım göstermelerini, proje ve ödevlerini zamanında teslim etmelerini ve sınıf dışı kaynakları etkin bir şekilde kullanmalarını gerektirir.