Yabancı Dil Dersleri

Lisans Yabancı Dil Dersleri (Kürtçe)

Dersler

LAN 241 - Kürtçe I

Bu ders, Kürt dilinin alfabesini ve temel dilbilgisi kurallarını öğretmeyi amaçlar. Kürt dilinin Kurmancî lehçesi de olmak üzere, temel dilbilgisi kurallarıyla ilgili genel bilgiler ve günlük hayata dair kelime bilgisi sunularak, öğrencilerin Kurmancî lehçesiyle kendilerini ifade edebilecekleri temel bilgiye sahip olmalarını amaçlanır. Bu ders, Kürtçe dilini hiç bilmeyen ya da çok az bir bilgiye sahip öğrenciler için uygundur.

Bu dersi başarılı bir şekilde bitiren öğrenciler;

 • günlük yaşamda kendilerini ifade edebilmek için yeterli kelime hazinesine sahip olacak,
 • hobileri ve ilgi alanları ile ilgili konuşabilecek,
 • geniş zamanda yaşanan olaylar ve geleceğe dair planlarla ilgili konuşabileceklerdir.

Haftalık Ders Saati: 4
Kredi: 3

LAN 242 - Kürtçe II

Bu ders, Kürtçe dilbilgisi kurallarını vurgulamak ve değişik konularda kelime bilgilerini artırmak suretiyle, öğrencilerin iletişim becerilerini geliştirmeyi amaçlar. Ders, LAN 241 kodlu dersi almış olan öğrenciler için devam niteliğindedir.

Bu dersi başarılı bir şekilde bitiren öğrenciler;

 • geniş bir kelime hazinesine sahip olacak,
 • Kurmancî lehçesinde iletişim yeteneklerini geliştirecek,
 • kişi, yer tasviri yapabilecek,
 • okuma ve yazma becerilerini geliştirecek,
 • Kürtçe dil bilgisi kurallarını anlayabileceklerdir.

Haftalık Ders Saati: 3
Kredi: 3

LAN 243 - Temel Kürtçe

Bu ders, Kürt dilinin alfabesini ve temel dilbilgisi kurallarını öğretmeyi amaçlar. Derste, Kürt dilinin Kurmancî lehçesi de olmak üzere, temel dilbilgisi kurallarıyla ilgili genel bilgiler ve günlük hayata dair kelime bilgileri sunularak, öğrencilerin temel iletişim becerilerini geliştirmeleri hedeflenmektedir. Ders, orta seviyede Kürtçe bilen öğrenciler için uygundur.

Bu dersi başarılı bir şekilde bitiren öğrenciler;

 • geniş bir kelime hazinesine sahip olacak,
 • iletişim yeteneklerini geliştirecek,
 • kişi, yer tasviri yapabilecek,
 • okuma ve yazma becerilerini geliştirecek,
 • Kürtçe dil bilgisi kurallarını anlayabilecek,
 • hobileri ve ilgi alanları ile ilgili konuşabilecek,
 • geniş zamanda yaşanan olaylar ve geleceğe dair planlarla ilgili konuşabileceklerdir.

Haftalık Ders Saati: 3
Kredi: 3

LAN 343 - Kürtçe III

Bu ders, öğrencilerin Kürtçe bilgisi ve kullanımını geliştirip onların farklı ortamlarda etkili bir şekilde iletişim kurmalarını hedeflemektedir. Kürt dilinin Kurmancî lehçesinin dil bilgisi kurallarının açıklanması ve mevcut kelime hazinesinin genişletilmesinin yanı sıra okuma ve yazma becerilerinin geliştirilmesine odaklanılacaktır.

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler;

 • okuma becerilerini geliştirmiş olacak,
 • Kürtçe kompozisyon yazabilecek,
 • Kürtçe dilbilgisi yapılarını daha iyi anlamış olacaklardır.

Haftalık Ders Saati: 3
Kredi: 3

LAN 433 - Kürtçe IV

Bu ders, Kürt dilinin kökenleri ve tarihi gelişimi ile ilgili geniş bir tanım vermeyi amaçlar. Öğrencilerin dilbilgisi hâkimiyeti ve mevcut kelime hazinesini geliştirerek, bu dilde yazılı eserler vermelerini, İngilizce ve Türkçe'den Kurmancî lehçesine çeviri yapmalarını sağlamayı amaçlar.

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler;

 • daha akıcı ve uzun kompozisyonlar yazabilecek,
 • İngilizce ve Türkçe yazılı metinleri Kürtçe'ye çevirebilecek,
 • Kürt edebiyatı hakkında temel bilgiye sahip olacaklardır.

Haftalık Ders Saati: 3
Kredi: 3


Ders Yükümlülükleri

Ders Materyalleri:

Öğrenciler, kayıtlı oldukları ders için varsa dersin hocasının belirttiği kitaplar ile dersin hocasının fotokopiye bıraktığı veya BİLGİ Learn sayfasına yüklediği materyalleri yanlarında bulundurmalıdırlar.

Devamlılık:

Öğrencilerin derslere düzenli olarak devam etmesi önerilmektedir. Derslere düzenli devam etmemek, öğrenme sürecini aksatacak ve öğrencilerin ilerlemeleri ile ilgili geribildirim alma fırsatlarını kaçırmaları anlamına gelecektir. Derslere düzenli devam etme ve aktif bir şekilde derse katılım, toplam notun %25’ini oluşturur.

Derse Katılım:

Derse katılım derse devamlılıktan farklıdır. Derse katılım,

 • sınıfta yapılan tartışma ve aktivitelere katkıda bulunmayı,
 • akademik nezaket ve akademik dürüstlükle hareket etmeyi/davranmayı,
 • ihtiyaç duyulabilecek tüm ders materyallerini sınıfta yanında bulundurmayı,
 • online sayfaları düzenli olarak takip etmeyi gerektirir.

 

BİLGİ Learn:

Üniversite kurallarına göre BİLGİ Learn sayfasında yapılan tüm bildiriler resmi kabul edildiğinden, bu bildirileri takip etmek ve dikkate almak öğrencinin sorumluluğudur. Bu nedenle, öğrencilerin BİLGİ Learn sayfasında yapılan duyuruları ve sağlanan materyalleri dikkatle takip etmeleri gerekmektedir. Haftalık akışı ve bildirileri takip edebilmek için öğrencilerin BİLGİ Learn sayfasını en az dersten bir gün önce ziyaret etmeleri önerilir.

Akademik Nezaket:

Akademik nezaket, akademik ortama yakışacak uygun davranışlar anlamına gelir. Buna, öğrencilerin derse zamanında gelmeleri, sınıf arkadaşları ve dersin hocasına saygılı davranmaları ve derse gerekli materyalleri getirmeleri de dâhildir.

Akademik nezaket ve üniversite disiplin kuralları gereğince, öğrencilerin üniversite kurallarına uymanın yanı sıra sınıftaki davranış kurallarına da uymaları gerekmektedir.

Akademik Dürüstlük:

Kopya çekmek ve intihal gibi etik olmayan davranışlar dersin hocası tarafından belgelenecek ve Öğrenci İşleri’ne rapor edilecektir. Bu tarz davranışların sonucu olarak, öğrenci disiplin cezası ile yapılan ödev, çalışma veya sınavdan geçersiz not alabilir.

İntihal, başka birinin çalışmasını kendisininmiş gibi göstermektir. Başvurduğu kaynaklardaki çalışmaların kime ait olduğunu belirtmek öğrencinin sorumluğundadır.

Kanıtlama Zorunluluğu Dersin hocası öğrencinin çalışmasını tek başına yapıp yapmadığından şüpheye düşerse, çalışmanın her aşamasının öğrencinin kendisi tarafından yapıldığını kanıtlama sorumluluğu öğrenciye aittir. Öğrencinin bu kanıtı göstermemesi durumunda ödevden geçersiz not verilecektir.

Değerlendirme:

Derslerin değerlendirmesi bir ara sınav, bir final sınavı, küçük sınavlar, ödevler ve derse katılım notları ile yapılır. Devamsızlık nedeniyle eksik olan küçük sınav veya ödevler telafi edilemez.

Harf Notu Dağılımı

A

95 – 100

A-

90 – 94

B+

85 – 89

B

80 – 84

B-

75 – 79

C+

70 – 74

C

65 – 69

C-

60 – 64

D+

55 – 59

D

50 – 54

F

0 – 49


* Dersin gereklilikleri ve değerlendirme yöntemleri öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda değişiklik gösterebilir.