Yabancı Dil Dersleri

Lisans Yabancı Dil Dersleri (Türk İşaret Dili)

Dersler

LAN 210 - Türk İşaret Dili I

Türkçe İşaret Dili, işitme engelliler tarafından kullanılan el hareketlerini ve yüz mimiklerini içeren görsel bir dildir. Bu dersin amacı, Türkçe İşaret Dili'nin alfabesi, temel kelime ve dilbilgisi yapılarını öğreterek dersi alan öğrencilerin işitme engellilerle bu dil aracılığıyla iletişim kurmasını sağlamaktır. Ayrıca, sözsüz iletişim becerilerini geliştirmek isteyen tüm öğrencilere tavsiye edilir.

Dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler;

  • günlük hayatta pek çok konuda Türk İşaret Dili'ni kullanarak iletişim kurabilecek,
  • kendileri hakkında bilgi verebilecek ve diğer kişiler ile ilgili soru sorabilecek,
  • basit soru yapılarını kullanabileceklerdir.

 

Haftalık Ders Saati: 3
Kredi: 3

LAN 220 - Türk İşaret Dili II

Bu dersin amacı, Türkçe İşaret Dili I dersini alarak bu dilde iletişim kurma becerisini kazanmış öğrencilerin kelime, dilbilgisi ve anlatım becerilerini geliştirmektir. Derste başarılı olan öğrenciler Türkçe İşaret Dili Sertifikası Sınavı'na girebilirler.

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, Türk İşaret Dili’ni etkin ve güvenli bir şekilde kullanarak pek çok konu hakkında iletişim kurabileceklerdir.

Haftalık Ders Saati: 3
Kredi: 3

* Dersin gereklilikleri ve değerlendirme yöntemleri öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda değişiklik gösterebilir.