Yabancı Dil Dersleri

ELS 111-112

ELS 111 – 112(Seçmeli ve Önkoşullu Dersler)

Lisans İngilizce Dil Becerileri Dersleri (ELS 111 - 112)

ELS 111 (Güz) -112 (Bahar) dersleri eğitim dili Türkçe olan bölümler için İngilizce seviyelerini geliştirmek için seçmeli İngilizce dersleridir. ELS 111 dersini alabilmek için ELS 110 seçmeli dersinden geçmiş olmak gereklidir ve ELS 112 dersini alabilmek için de ELS 111 dersinden geçmiş olmak gereklidir. ELS 111-112 dersleri A2+/B1 seviyesini başarıyla tamamlamış öğrencileri B1/B1+ seviyesine getirmeyi amaçlamaktadır. Dilbilgisinin ana yapılarının yanı sıra genel ve akademik sözcük dağarcığı gözden geçirilmekte, genişletilmekte ve böylelikle dil kullanımında daha fazla yetkinliğe ulaşılmaktadır. Bu seviyede ayrıca öğrencilerin dört dil becerisini geliştirmek üzere stratejiler kazandırılmaktadır.

Dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler;

  • B1/B1+  seviyesine yönelik dil bilgi ve deneyimlerini oluşturacaktır
  •  B1/B1+  seviyesine yönelik okuma becerilerini oluşturacaktır
  •  B1/B1+  seviyesine yönelik yazma becerilerini oluşturacaktır
  •  B1/B1+  seviyesine yönelik dinleme becerilerini oluşturacaktır
  •  B1/B1+  seviyesine yönelik konuşma becerilerini oluşturacaktır

 

Haftalık ders saati: 3 saat sınıf içi + 1 saat çevrimiçi (online)

Kredi: 3

 

Ders Yükümlülükleri

Ders Materyalleri:

Öğrenciler, her derste “Touchstone 4” ders kitabını ve Cambridge LMS Touchstone 4 online şifresini ders hocasının fotokopiye bıraktığı veya BİLGİ Learn sayfasına yüklediği materyalleri yanlarında bulundurmalıdırlar.

Devamlılık:

Öğrencilerin derslere düzenli olarak devam etmesi önerilmektedir. Derslere düzenli devam etmemek, öğrenme sürecini aksatacak ve öğrencilerin ilerlemeleri ile ilgili geribildirim alma fırsatlarını kaçırmaları anlamına gelecektir. Derslere düzenli devam etme ve aktif bir şekilde derse katılım ders değerlendirmesinde önemli bir yer tutar.

Derse Katılım:

  • Derse katılım derse devamlılıktan farklıdır. Derse katılım;
  • sınıfta yapılan tartışma ve aktivitelere katkıda bulunmayı,
  • akademik nezaket ve akademik dürüstlükle hareket etmeyi/davranmayı,
  • ihtiyaç duyulabilecek tüm ders materyallerini sınıfta yanında bulundurmayı,
  • online sayfaları düzenli olarak takip etmeyi gerektirir.


BİLGİ Learn:

Üniversite kurallarına göre BİLGİ Learn sayfasında yapılan tüm bildiriler resmi kabul edildiğinden, bu bildirileri takip etmek ve dikkate almak öğrencinin sorumluluğudur. Bu nedenle, öğrencilerin Bilgi Online sayfasında yapılan duyuruları ve sağlanan materyalleri dikkatle takip etmeleri gerekmektedir. Haftalık akışı ve bildirileri takip edebilmek için öğrencilerin BİLGİ Online sayfasını en az dersten bir gün önce ziyaret etmeleri önerilir.

Akademik Nezaket:

Akademik nezaket, akademik ortama yakışacak uygun davranışlar anlamına gelir. Buna, öğrencilerin derse zamanında gelmeleri, sınıf arkadaşları ve dersin hocasına saygılı davranmaları ve derse gerekli materyalleri getirmeleri de dâhildir. Akademik nezaket ve üniversite disiplin kuralları gereğince öğrencilerin üniversite kurallarına uymanın yanı sıra sınıftaki davranış kurallarına da uymaları gerekmektedir.

Akademik Dürüstlük:

Kopya çekmek ve intihal gibi etik olmayan davranışlar dersin hocası tarafından belgelenecek ve Öğrenci İşleri’ne rapor edilecektir. Bu tarz davranışların sonucu olarak, öğrenci disiplin cezası ile yapılan ödev, çalışma veya sınavdan geçersiz not alabilir.

İntihal, başka birinin çalışmasını kendisininmiş gibi göstermektir. Başvurduğu kaynaklardaki çalışmaların kime ait olduğunu belirtmek öğrencinin sorumluğundadır.

Kanıtlama Zorunluluğu Dersin hocası, öğrencinin çalışmasını tek başına yapıp yapmadığından şüpheye düşerse, çalışmanın her aşamasının öğrencinin kendisi tarafından yapıldığını kanıtlama sorumluluğu öğrenciye aittir. Öğrencinin bu kanıtı göstermemesi durumunda ödevden geçersiz not verilecektir.

Değerlendirme:

Derslerin değerlendirilmesi süreç odaklı değerlendirme şeklinde yapılır. Yani tüm dönem boyunca küçük sınavlar, ödevler, sınıf içi ve dışı ve çevrimiçi (online) yazı çalışmaları, konuşma sınavı ve derse katılım dersten alınacak notu belirler.
Devamsızlık nedeniyle eksik olan küçük sınav, ödev veya çalışmalar telafi edilemez.

Harf Notu Dağılımı:

A

95 – 100

A-

90 – 94

B+

85 – 89

B

80 – 84

B-

75 – 79

C+

70 – 74

C

65 – 69

C-

60 – 64

D+

55 – 59

D

50 – 54

F

0 – 49


* Dersin gereklilikleri ve değerlendirme yöntemleri öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda değişiklik gösterebilir.