Yabancı Dil Dersleri

ELS 217-218

ELS 217 – 218

Lisans İngilizce Dil Becerileri Dersleri (ELS 217 - 218)

ELS 217 (Güz) ve ELS 218 (Bahar) dersleri Liverpool-Bilgi Çift Diploma Programı öğrencilerinin sözlü ve yazılı iletişim becerilerini geliştirmeleri için tasarlanmıştır.

ELS 217 (Güz) dersi öğrencilerin İngilizce konuşulan akademik ortamda yazma alıştırmaları ve degerlendirmeleri ile kendilerini etkin bir şekilde yazılı olarak ifade etmeleri için tasarlanmıştır. Akademik yazma ile ilgili konulara ek olarak, ders dilbilgisi yapıları ve kullanımları gibi diğer dil becerilerine de odaklanmaktadır.

Dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler;

 •  Akademik metin yazarken pek çok farklı beceri ve yaklaşımı kullanabilecek 
 • Fikirlerini iyi geliştirilmiş, bağlantılı ve akıcı bir şekilde aktarabilecek
 • Araştırma becerilerini ve stratejilerini uygulayabilecek
 • Bir akademik makaleyi çözümleyebilecek
 • Kaynakları güvenilirlik ve geçerlilik açısından değerlendirebilecek

 

Haftalık ders saati: 3 saat sınıf içi
Kredi: 3

ELS 218 (Bahar) öğrencilerin iletişim becerilerinde daha akıcı olmaları, doğru yapıları kullanmaları ve kendilerine daha güvenli olmaları için tasarlanmış bir derstir. Öğrencilerin sınıf içi ve online tartışmalara katılarak, sunumlar yaparak profesyonel ve akademik iletişim becerilerini geliştirmesini hedefler.

Dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler;

 • tartışmalara katılabilecek
 • sunum yapabilecek
 • akademik ortamlarda iletişim kurabilecek
 • profesyonel ortamlarda iletişim kurabilecek
 • internet araçlarını kullanarak çevrimiçi tartışmalara katılabilecek

 

Haftalık ders saati: 3 saat sınıf içi
Kredi: 3

 

Ders Yükümlülükleri

Ders Materyalleri:

Öğrenciler, her derste ders hocasının fotokopiye bıraktığı veya BİLGİ Learn sayfasına yüklediği materyalleri yanlarında bulundurmalıdırlar.

Devamlılık:

Öğrencilerin derslere düzenli olarak devam etmesi önerilmektedir. Derslere düzenli devam etmemek, öğrenme sürecini aksatacak ve öğrencilerin ilerlemeleri ile ilgili geribildirim alma fırsatlarını kaçırmaları anlamına gelecektir. Derslere düzenli devam etme ve aktif bir şekilde derse katılım ders değerlendirmesinde önemli bir yer tutar.

Derse Katılım:

 • Derse katılım derse devamlılıktan farklıdır. Derse katılım;
 • sınıfta yapılan tartışma ve aktivitelere katkıda bulunmayı,
 • akademik nezaket ve akademik dürüstlükle hareket etmeyi/davranmayı,
 • ihtiyaç duyulabilecek tüm ders materyallerini sınıfta yanında bulundurmayı,
 • online sayfaları düzenli olarak takip etmeyi gerektirir.


BİLGİ Learn:

Üniversite kurallarına göre BİLGİ Learn sayfasında yapılan tüm bildiriler resmi kabul edildiğinden, bu bildirileri takip etmek ve dikkate almak öğrencinin sorumluluğudur. Bu nedenle, öğrencilerin Bilgi Online sayfasında yapılan duyuruları ve sağlanan materyalleri dikkatle takip etmeleri gerekmektedir. Haftalık akışı ve bildirileri takip edebilmek için öğrencilerin BİLGİ Online sayfasını en az dersten bir gün önce ziyaret etmeleri önerilir.

Akademik Nezaket:

Akademik nezaket, akademik ortama yakışacak uygun davranışlar anlamına gelir. Buna, öğrencilerin derse zamanında gelmeleri, sınıf arkadaşları ve dersin hocasına saygılı davranmaları ve derse gerekli materyalleri getirmeleri de dâhildir. Akademik nezaket ve üniversite disiplin kuralları gereğince öğrencilerin üniversite kurallarına uymanın yanı sıra sınıftaki davranış kurallarına da uymaları gerekmektedir.

Akademik Dürüstlük:

Kopya çekmek ve intihal gibi etik olmayan davranışlar dersin hocası tarafından belgelenecek ve Öğrenci İşleri’ne rapor edilecektir. Bu tarz davranışların sonucu olarak, öğrenci disiplin cezası ile yapılan ödev, çalışma veya sınavdan geçersiz not alabilir.

İntihal, başka birinin çalışmasını kendisininmiş gibi göstermektir. Başvurduğu kaynaklardaki çalışmaların kime ait olduğunu belirtmek öğrencinin sorumluğundadır.

Kanıtlama Zorunluluğu Dersin hocası, öğrencinin çalışmasını tek başına yapıp yapmadığından şüpheye düşerse, çalışmanın her aşamasının öğrencinin kendisi tarafından yapıldığını kanıtlama sorumluluğu öğrenciye aittir. Öğrencinin bu kanıtı göstermemesi durumunda ödevden geçersiz not verilecektir.

Değerlendirme:

Derslerin değerlendirilmesi süreç odaklı değerlendirme şeklinde yapılır. Yani tüm dönem boyunca küçük sınavlar, ödevler, sınıf içi ve dışı ve çevrimiçi (online) yazı çalışmaları, konuşma sınavı ve derse katılım dersten alınacak notu belirler.
Devamsızlık nedeniyle eksik olan küçük sınav, ödev veya çalışmalar telafi edilemez.

Harf Notu Dağılımı:

A

95 – 100

A-

90 – 94

B+

85 – 89

B

80 – 84

B-

75 – 79

C+

70 – 74

C

65 – 69

C-

60 – 64

D+

55 – 59

D

50 – 54

F

0 – 49


* Dersin gereklilikleri ve değerlendirme yöntemleri öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda değişiklik gösterebilir.