Yabancı Dil Dersleri

Lisans Seçmeli İngilizce Dersleri (ELS 311)

Lisans Seçmeli İngilizce Dersleri (ELS 311)

 

Bu ders, uluslararası hukuk alanında İngilizce iletişim kurma ihtiyacında olan katılımcıların dil becerilerini geliştirmeye yönelik olarak hazırlanmıştır. Ders içeriği katılımcıların günlük çalışma hayatlarında karşılaşabilecekleri benzer metinler, alıştırmalar ve konulardan oluşmaktadır. Derste kullanılan metinlerin içeriği, uluslararası hukuk konularını ele almakta; sözleşmeler, şirketler hukuku, mülkiyet hukuku gibi konuları içermenin yanında hukukla ilgili diğer pek çok konuyu da kapsamaktadır. Bu derse katılacak öğrencilerin İngilizce dil becerilerinin en azından üst orta seviyede (Upper-intermediate/ Avrupa Dil Kriterleri, B2 Seviyesi) olması beklenmektedir. Bu dersin içeriği, önde gelen kurumlar tarafından tanınan ve Cambridge ESOL tarafından özellikle hukuk öğrencileri veya avukatlar için tasarlanmış olan ILEC (Uluslararası Hukuk İngilizcesi Sertifikası) sınavına yönelik hazırlanmıştır.

Dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, uluslararası hukuk alanında aşağıda sıralanan hedefleri başarıyla yerine getirebilecek durumda olacaklardır:

  • çoğu tartışmayı takip edebilmek ve beklenmeyen soruların çoğunluğunu cevaplayabilmek
  • iddialarını oldukça etkin bir şekilde ifade edebilmek ve isteklerini oldukça net bir şekilde belirtmek
  • meslektaş veya müvekkilleriyle kendi yeterli ve yetkili oldukları konularda karşılıklı olarak uzun bir süre konuşmak
  • yazılı raporların genel mesajını hızlıca anlayabilmek
  • istenen mesajı oldukça etkin bir şekilde ifade eden raporlar yazmak
  • yazması beklenen konularda mektup ya da e-posta ile iletişimi gerçekleştirmek.

 

Haftalık ders saati: 3
Kredi: 3
Dönem: Güz ve Bahar

 

Ders Yükümlülükleri

Ders Materyalleri:

Öğrenciler, her derste “International Legal English Upper-intermediate” ders kitabı ile dersin hocasının fotokopiye bıraktığı veya BİLGİ Learn sayfasına yüklediği materyalleri yanlarında bulundurmalıdırlar.

Devamlılık:

Öğrencilerin derslere düzenli olarak devam etmesi önerilmektedir. Derslere düzenli devam etmemek, öğrenme sürecini aksatacak ve öğrencilerin ilerlemeleri ile ilgili geribildirim alma fırsatlarını kaçırmaları anlamına gelecektir. Derslere düzenli devam etme ve aktif bir şekilde derse katılım toplam notun %10’unu oluşturur.

Derse Katılım:

Derse katılım derse devamlılıktan farklıdır. Derse katılım;

  • sınıfta yapılan tartışma ve aktivitelere katkıda bulunmayı
  • akademik nezaket ve akademik dürüstlükle hareket etmeyi/davranmayı
  • ihtiyaç duyulabilecek tüm ders materyallerini sınıfta yanında bulundurmayı
  • online sayfaları düzenli olarak takip etmeyi gerektirir.

Bilgi Learn:

Üniversite kurallarına göre, BİLGİ Online sayfasında yapılan tüm bildiriler resmi kabul edildiğinden, bu bildirileri takip etmek ve dikkate almak öğrencinin sorumluluğudur. Bu nedenle, öğrencilerin BİLGİ Online sayfasında yapılan duyuruları ve sağlanan materyalleri dikkatle takip etmeleri gerekmektedir. Haftalık akışı ve bildirileri takip edebilmek için öğrencilerin BİLGİ Online sayfasını en az dersten bir gün önce ziyaret etmeleri önerilir.

Akademik Nezaket:

Akademik nezaket, akademik ortama yakışacak uygun davranışlar anlamına gelir. Buna, öğrencilerin derse zamanında gelmeleri, sınıf arkadaşları ve dersin hocasına saygılı davranmaları ve derse gerekli materyalleri getirmeleri de dâhildir. Akademik nezaket ve üniversite disiplin kuralları gereğince, öğrencilerin üniversite kurallarına uymanın yanı sıra sınıftaki davranış kurallarına da uymaları gerekmektedir.

Akademik Dürüstlük:

Kopya çekmek ve intihal gibi etik olmayan davranışlar dersin hocası tarafından belgelenecek ve Öğrenci İşleri’ne rapor edilecektir. Bu tarz davranışların sonucu olarak, öğrenci disiplin cezası ile yapılan ödev, çalışma veya sınavdan geçersiz not alabilir.

İntihal, başka birinin çalışmasını kendisininmiş gibi göstermektir. Başvurduğu kaynaklardaki çalışmaların kime ait olduğunu belirtmek öğrencinin sorumluğundadır.

Kanıtlama Zorunluluğu Dersin hocası, öğrencinin çalışmasını tek başına yapıp yapmadığından şüpheye düşerse, çalışmanın her aşamasının öğrencinin kendisi tarafından yapıldığını kanıtlama sorumluluğu öğrenciye aittir. Öğrencinin bu kanıtı göstermemesi durumunda ödevden geçersiz not verilecektir.

Değerlendirme

Derslerin değerlendirmesi bir ara sınav, bir final sınavı, küçük sınavlar, ödevler ve derse katılım notları ile yapılır.

Devamsızlık nedeniyle eksik olan küçük sınav veya ödevler telafi edilemez.

Harf Notu Dağılımı

A

95 – 100

A-

90 – 94

B+

85 – 89

B

80 – 84

B-

75 – 79

C+

70 – 74

C

65 – 69

C-

60 – 64

D+

55 – 59

D

50 – 54

F

0 – 49


* Dersin gereklilikleri ve değerlendirme yöntemleri öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda değişiklik gösterebilir