Yabancı Dil Dersleri

Lisans İngilizce Dil Becerileri Dersleri ve Seçmeli İngilizce Dersleri

Genel Bilgi

Lisans İngilizce Dil Becerileri Dersleri

Bu dersler eğitim dili Türkçe olan programlar için tasarlanmış zorunlu ve seçmeli İngilizce dersleridir. Öğrencilerin günlük ve sosyal iletişim ve akademik çalışmalarında uluslararası alanda iletişim kurabilmeleri hedeflenmektedir. Temel seviyeden orta seviyeye kadar sıklıkla kullanılan dil yapılarına ve kelime kullanımına odaklanarak, dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerinin geliştirilmesini amaçlamaktadır.

Lisans Seçmeli İngilizce Dersleri:

BİLGİ Dil Programları, İngilizcelerini daha da geliştirmek ve gerek akademik gerekse gelecek mesleki kariyerlerinde etkin dil kullanıcıları olabilmeleri için öğrencilere seçmeli İngilizce Dil Becerileri dersleri sunmaktadır.

Üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerine, öğrenim gördükleri programlarla bağlantılı olarak alanlarına yönelik ELS 311 ve MEDE 279 dil destek dersleri önerilmektedir. Öğrencilerin bölümlerinde ve mesleki hayatlarında ihtiyaç duyacakları beceriler üzerinde durularak, İngilizce olarak etkin bir şekilde iletişim kurmaları hedeflenmektedir.

Bu dersler ile ilgili detaylı bilgiyi Dersler kısmında bulabilirsiniz.

Ders Materyalleri

Öğrenciler, kayıtlı oldukları ders için varsa dersin hocasının belirttiği kitaplar ile dersin hocasının fotokopiye bıraktığı veya BİLGİ Learn sayfasına yüklediği materyalleri yanlarında bulundurmalıdırlar.

Devamlılık:

Öğrencilerin derslere düzenli olarak devam etmesi önerilmektedir. Derslere düzenli devam etmemek, öğrenme sürecini aksatacak ve öğrencilerin ilerlemeleri ile ilgili geribildirim alma fırsatlarını kaçırmaları anlamına gelecektir. Derslere düzenli devam etme ve aktif bir şekilde derse katılım, toplam notun %25’ini oluşturur.

Derse Katılım:

Derse katılım derse devamlılıktan farklıdır. Derse katılım,

  • sınıfta yapılan tartışma ve aktivitelere katkıda bulunmayı,
  • akademik nezaket ve akademik dürüstlükle hareket etmeyi/davranmayı,
  • ihtiyaç duyulabilecek tüm ders materyallerini sınıfta yanında bulundurmayı,
  • online sayfaları düzenli olarak takip etmeyi gerektirir.

BİLGİ Learn:

Üniversite kurallarına göre BİLGİ Learn sayfasında yapılan tüm bildiriler resmi kabul edildiğinden, bu bildirileri takip etmek ve dikkate almak öğrencinin sorumluluğudur. Bu nedenle, öğrencilerin BİLGİ Learn sayfasında yapılan duyuruları ve sağlanan materyalleri dikkatle takip etmeleri gerekmektedir. Haftalık akışı ve bildirileri takip edebilmek için öğrencilerin BİLGİ Learn sayfasını en az dersten bir gün önce ziyaret etmeleri önerilir.

Akademik Nezaket:

Akademik nezaket, akademik ortama yakışacak uygun davranışlar anlamına gelir. Buna, öğrencilerin derse zamanında gelmeleri, sınıf arkadaşları ve dersin hocasına saygılı davranmaları ve derse gerekli materyalleri getirmeleri de dâhildir.

Akademik nezaket ve üniversite disiplin kuralları gereğince, öğrencilerin üniversite kurallarına uymanın yanı sıra sınıftaki davranış kurallarına da uymaları gerekmektedir.

Akademik Dürüstlük:

Kopya çekmek ve intihal gibi etik olmayan davranışlar dersin hocası tarafından belgelenecek ve Öğrenci İşleri’ne rapor edilecektir. Bu tarz davranışların sonucu olarak, öğrenci disiplin cezası ile yapılan ödev, çalışma veya sınavdan geçersiz not alabilir.

İntihal, başka birinin çalışmasını kendisininmiş gibi göstermektir. Başvurduğu kaynaklardaki çalışmaların kime ait olduğunu belirtmek öğrencinin sorumluğundadır.

Kanıtlama Zorunluluğu Dersin hocası öğrencinin çalışmasını tek başına yapıp yapmadığından şüpheye düşerse, çalışmanın her aşamasının öğrencinin kendisi tarafından yapıldığını kanıtlama sorumluluğu öğrenciye aittir. Öğrencinin bu kanıtı göstermemesi durumunda ödevden geçersiz not verilecektir.

Değerlendirme

Derslerin değerlendirmesi bir ara sınav, bir final sınavı, küçük sınavlar, ödevler ve derse katılım notları ile yapılır.

Devamsızlık nedeniyle eksik olan küçük sınav veya ödevler telafi edilemez.

Harf Notu Dağılımı

A

95 – 100

A-

90 – 94

B+

85 – 89

B

80 – 84

B-

75 – 79

C+

70 – 74

C

65 – 69

C-

60 – 64

D+

55 – 59

D

50 – 54

F

0 – 49

* Dersin gereklilikleri ve değerlendirme yöntemleri öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda değişiklik gösterebilir.