Yabancı Dil Dersleri

HİZMET İÇİ EĞİTİM ÇALIŞMALARI

I. Hizmet içi eğitim çalışmaları

 

a) Tanım: Bilgi ÖEGB, öğretmenler için sürekli eğitimin bir parçası olarak hizmet içi eğitim çalışmaları hazırlar ve yürütür. Bu eğitimlerin içerikleri, eğitmen gözlemlerinin ve idari gözlemlerin yıl sonu raporlarına ve öğretmenlerin formel ve enformel geribildirimlerine göre belirlenir. Hizmet içi eğitimler, genellikle belirli bir becerinin öğretimine odaklanır (örneğin okuma veya dinleme dersi için hizmet içi eğitimi).

 

b) Prosedür: Hizmet İçi Eğitimler, yeni öğretmenler için zorunludur. Diğer öğretmenler ise gönüllü iseler kayıt yaptırarak katılırlar. Eğitimler genellikle 4 hafta sürecek şekilde tasarlanırlar. Katılımcılar, eğitimlerin tamamlanmasının ardından katılım sertifikası alırlar.