Yabancı Dil Dersleri

SÜREKLİ MESLEKİ GELİŞİM ETKİNLİKLERİ (SMGE)

Genel amaçlar:

Sürekli mesleki gelişim etkinliklerinin amacı, öğretmenlerin:

  • mesleklerinde öğretme becerilerini daha fazla geliştirmelerine,
  • İngilizce öğretimi alanına çalıştaylar, araştırmalar, video/meslektaş gözlemleri, akademik çalışmalar vs. ile katkıda bulunmalarına,
  • Kendi öğretim teknikleri üzerine düşünmelerine,
  • Diğer meslektaşlarının öğretmenlikleri hakkında farkındalık kazanmalarına yardımcı olmalarına,
  • Deneyim ve uzmanlık alanlarını diğer meslektaşlarıyla paylaşmalarına yardımcı olmak ve teşvik etmektir.