Yabancı Dil Dersleri

Akademik İngilizce

Dersler

EAP dersleri, temel bölüm derslerinin kodlarına göre isimlendirilmiştir. Örneğin, Psikoloji bölümünün EAP dersleri PSY/E 179 — Akademik Beceri Odaklı İngilizce I ve PSY/E 180 — Akademik Beceri Odaklı İngilizce II olarak adlandırılmıştır.

Akademik Beceri Odaklı İngilizce dersi, öğrencilerin hem genel olarak üniversitede hem de okudukları bölümlerde ihtiyaç duydukları akademik dil becerilerini geliştirmeyi hedeflemektedir. Öğrenciler bu derste planlama, araştırma yapma, bilgi toplama ve düzenleme aşamalarından oluşan etkili bir yazı yazma sürecinden geçerek İngilizce yazı yazma becerilerini geliştirirler. Akademik yazı yazma, okuma, dinleme ve konuşma becerilerine önem ve ağırlık verilen derste, öğrenciler eğitim hayatlarında karşılarına çıkabilecek metinlerin benzerleri üzerinde çalışmanın yanı sıra İngilizce bilgi aktarma, özet çıkarma ve not tutma becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmaktadırlar.

Dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, kayıtlı oldukları programın gerektirdiği akademik İngilizce becerilerini edinip etkin biçimde kullanabileceklerdir.

Haftalık ders saati: 4

Kredi: 3

Ders Yükümlülükleri

Devamlılık:

EAP Programı’nda, öğrencilerin tüm derslere düzenli olarak devam etmeleri beklenmektedir. Öğrencilerin derslere aktif katılımı çok önemlidir ve sürekli teşvik edilir. Sınıf içi ve çevrimiçi çalışmalara katılım, dersin hocası tarafından her gün kaydedilir ve öğrencinin geçiş notunu önemli oranda etkiler. EAP dersinde kullanılan süreç odaklı değerlendirme sistemi, tüm dönem süresince öğrencinin çalışmalarının değerlendirilmesi ve bu çalışmalara not verilmesi anlamına gelir.

Öğrencilerin başarısı,

  • Ödevler/Derste yapılan çalışmalar
  • Çevrimiçi (Online) Çalışmalar
  • Projeler
  • Küçük sınavler
  • Tartışma Grupları/ Forumlar
  • Derse Katılım

gibi farklı kriterlerin değerlendirilmesiyle ölçülür.

Ödevler

Öğrenciler, dersin hocası tarafından verilen ödevleri ve ders içi çalışmaları yapmakla yükümlüdürler. Bu çalışmalar okuma, online çalışmalar, alıştırma kağıtları, ve yazı yazma çalışmaları olarak çeşitlilik gösterebilir.

Projeler

Projeler, ders hocasına ya da diğer öğrencilere sunulabilecek daha uzun içerikli çalışmalardır. Bölümlere göre projeler farklılık gösterir.

Küçük sınavler

Küçük sınavler önceden haber verilerek ya da habersiz yapılabilen küçük sınavlardır. Küçük sınavlerin kaçırılması durumunda geçerli bir doktor raporu olsa bile telafi şansı yoktur. Küçük sınavin kaçırılması durumunda, öğrenci o küçük sınavden “0” notu alacaktır.

Tartışma Grupları / Forumlar

Öğrenciler, BİLGİ Online sayfasından tüm dersleriyle ilgili tartışma ortamları, bilgi ve ödevlere ulaşabilirler. Pek çok EAP dersi, öğrencilerin bölümleriyle ilgili konularda tartışma ortamlarına katılmalarını talep eder.

Çevrimiçi (Online) Çalışmalar: Öğrenciler dönem boyunca verilen online çalışmalara katılmakla yükümlüdürler. Bu çalışmaların değerlendirmeleri dersin hocası tarafından düzenli olarak kaydedilmektedir.

Derse Katılım:

Öğrencilerin derslere ders materyalleri, kitapları ve defterleriyle hazırlıklı bir şekilde gelmeleri ve derse katılmaları beklenmektedir. Derse katılım,  sınıf içi tartışmalara katkıda bulunmak, sınıf arkadaşlarıyla birlikte çalışmak, sınıfa düzenli olarak ve hazırlıklı gelmek ve çevrimiçi çalışmalara, forum ve tartışmalara katılmak anlamına gelir.

 

Akademik Nezaket:

Akademik nezaket, akademik ortama yakışacak uygun davranışlar anlamına gelir. Buna, öğrencilerin derse zamanında gelmeleri, sınıf arkadaşları ve dersin hocasına saygılı davranmaları ve derse gerekli materyalleri getirmeleri de dâhildir. Akademik nezaket ve üniversite disiplin kuralları gereğince öğrencilerin üniversite kurallarına uymanın yanı sıra sınıftaki davranış kurallarına da uymaları gerekmektedir.

Akademik Dürüstlük:

Kopya çekmek ve intihal gibi etik olmayan davranışlar dersin hocası tarafından belgelenecek ve Öğrenci İşleri’ne rapor edilecektir. Bu tarz davranışların sonucu olarak, öğrenci; disiplin cezası ile yapılan ödev, çalışma veya sınavdan geçersiz not alabilir.

İntihal, başka birinin çalışmasını kendisininmiş gibi göstermektir. Başvurduğu kaynaklardaki çalışmaların kime ait olduğunu belirtmek öğrencinin sorumluğundadır.

Kanıtlama Zorunluluğu: Dersin hocası, öğrencinin çalışmasını tek başına yapıp yapmadığından şüpheye düşerse, çalışmanın her aşamasının öğrencinin kendisi tarafından yapıldığını kanıtlama sorumluluğu öğrenciye aittir.

Öğrencinin bu kanıtı göstermemesi durumunda ödevden geçersiz not verilecektir.

Değerlendirme

A

95-100

A-

90-94

B+

85-89

B

80-84

B-

75-79

C+

70-74

C

65-69

C-

60-64

D+

55-59

D

50-54

F

0-49

 

* Dersin gereklilikleri ve değerlendirme yöntemleri öğrencilerin ihtiyaçları ve bölümler arası farklılıklar doğrultusunda değişiklik gösterebilir.