Yabancı Dil Dersleri

İspanyolca

LAN 121 – İspanyolca I

LAN 121 dersi hiç İspanyolca bilmeyenler için önerilen başlangıç seviyesinde bir derstir. Ders, günlük hayatta kullanılan temel dilbilgisi yapılarını ve kelimeleri öğretmeyi hedeflemektedir. Basit dialoglar ve kısa metinler kullanarak temel dinleme ve anlama becerilerini geliştirmeye odaklanmaktadır.

Bu dersi başarılı bir şekilde bitiren öğrenciler;

 • Basit yapıları ve aşina oldukları kelimeleri fark edebilecek 
 • Günlük hayatta kendilerini ifade etmek için gerekli temel kelimeleri kullanabilecek
 • Günlük hayatta kendilerini ifade etmek için gerekli temel dilbilgisi yapılarını kullanabilecek
 • Günlük hayatta basit karşılıklı konuşmalar yapabilecek
 • Kısa metinler okuyabilecek

Haftalık Ders Saati: 4

Kredi: 6

 

LAN 122 – İspanyolca II

LAN 121 dersinin devamı olan bu ders, öğrencilerin günlük hayatta kullanılan temel dilbilgisi yapılarını ve kelimeleri daha yetkin olarak kullanmalarını sağlamayı hedeflemektedir. Dialoglar, geçmiş, şimdiki ve gelecek zamandaki olaylar ile ilgili kısa metin okumaları ve yazma çalışmalarıyla temel dinleme ve anlama becerilerini geliştirmeye odaklanmaktadır.

Bu dersi başarılı bir şekilde bitiren öğrenciler;

 • Aşina oldukları günlük ifadeleri kullanabilecek
 • Yavaş ve anlaşılır konuşan birisiyle basit olarak iletişim kurabilecek
 • Kısa, basit paragraflar yazabilecek
 • Kişisel bilgi formları doldurabilecek
 • Kısa metinleri okuyabilmek ve anlayabilecek

Haftalık Ders Saati: 4

Kredi: 6

 

LAN 123 – İspanyolca III

LAN 122-İspanyolca II dersinin devamı olan bu ders, öğrencilerin İspanyolca seviyesini A2+/B1 düzeyine getirmeyi amaçlamaktadır. Öğrencilerden LAN 122 dersini almış olmaları beklenmektedir. Bu ders, öğrencilerin daha etkin iletişim kurmakta özgüvenlerini arttırmaya yardımcı olacaktır. Daha önce öğrenilen yapıların kapsamlı bir şekilde gözden geçirilmesinin ardından yeni dilbilgisi yapıları öğretilmektedir. Kur süresince önceki kurlarda öğrenilen sözcük dağarcığı tekrarlanmakta ve pekiştirilmekte ve öğrencilerin en sık kullanılan kelime ve ifadeler konusundaki bilgileri arttırılmaktadır. Bu seviyede ayrıca öğrencilerin dört dil becerisini geliştirmek üzere stratejiler kazandırılmaktadır. Bu dersi başarılı bir şekilde bitiren öğrenciler;

 • zamanlar, tavsiye, ihtimal ve gereklilik belirten kiplerde A2 düzeyinde olan dilbilgisi seviyelerini A2+/B1 seviyesine çıkaracaklardır.
 • çoğunlukla sık kullanılan günlük kelimelerden oluşan metinleri ve kişisel mektuplardaki olay tanımlamalarını, hisleri ve istekleri okuyup anlayacaklardır.
 • açık bir dil kullanılan günlük diyalogları, tartışmaları veya konuşmaları takip ederek ana fikrini anlamanın yanı sıra verilen bilgi ve detayların büyük çoğunluğunu anlayabileceklerdir.
 • kişisel görüşlerini belirterek ve sebep belirterek tanıdık konularda karşılıklı basit konuşmalar başlatacaklar, sürdürecekler ve konuşmaları sonlandıracaklardır.
 • tanıdık ya da kişisel olarak ilgi duydukları konularda basit bağlı metinler yazacaklardır.

 

Haftalık Ders Saati: 3

Kredi: 6

Dönem: Güz ve Bahar