Yabancı Dil Dersleri

İspanyolca

LAN 121 – İspanyolca I

LAN 121 dersi hiç İspanyolca bilmeyenler için önerilen başlangıç seviyesinde bir derstir. Ders, günlük hayatta kullanılan temel dilbilgisi yapılarını ve kelimeleri öğretmeyi hedeflemektedir. Basit dialoglar ve kısa metinler kullanarak temel dinleme ve anlama becerilerini geliştirmeye odaklanmaktadır.

Bu dersi başarılı bir şekilde bitiren öğrenciler;

  • Basit yapıları ve aşina oldukları kelimeleri fark edebilecek 
  • Günlük hayatta kendilerini ifade etmek için gerekli temel kelimeleri kullanabilecek
  • Günlük hayatta kendilerini ifade etmek için gerekli temel dilbilgisi yapılarını kullanabilecek
  • Günlük hayatta basit karşılıklı konuşmalar yapabilecek
  • Kısa metinler okuyabilecek

Haftalık Ders Saati: 4

Kredi: 6

 

LAN 122 – İspanyolca II

LAN 121 dersinin devamı olan bu ders, öğrencilerin günlük hayatta kullanılan temel dilbilgisi yapılarını ve kelimeleri daha yetkin olarak kullanmalarını sağlamayı hedeflemektedir. Dialoglar, geçmiş, şimdiki ve gelecek zamandaki olaylar ile ilgili kısa metin okumaları ve yazma çalışmalarıyla temel dinleme ve anlama becerilerini geliştirmeye odaklanmaktadır.

Bu dersi başarılı bir şekilde bitiren öğrenciler;

  • Aşina oldukları günlük ifadeleri kullanabilecek
  • Yavaş ve anlaşılır konuşan birisiyle basit olarak iletişim kurabilecek
  • Kısa, basit paragraflar yazabilecek
  • Kişisel bilgi formları doldurabilecek
  • Kısa metinleri okuyabilmek ve anlayabilecek

Haftalık Ders Saati: 4

Kredi: 6