Yabancı Dil Dersleri

LAUREATE EĞİTİM (DM) KURSLARI

Laureate Gelişim Dersleri (GD)

 

Giriş modülü şunları amaçlar;

 • Sınıf içindeki bir dizi beceriyi ve materyali tanıtmak,
 • İletişimsel dil öğretiminin temel ilkelerini gözden geçirmek.

 

Gelişim Modülü 1 – Okuma ve Dinlemeyi Öğretmek, şu amaçlara yöneliktir;

 • Okuma ve dinleme becerilerini ve bunları neden öğrettiğimizi gözden geçirmek,
 • Bu becerilerini geliştirirken öğrencilerin yaşadıkları zorlukları anlamak,
 • Söz konusu beceleri sınıfta başarılı biçimde öğretmek için bilginizi ve becerilerinizi genişletmek,
 • Öğrencilerin okuma ve dinleme becerilerini geliştirmeye yönelik birçok iletişimsel stratejiyi incelemek.

 

Gelişim Modülü 2 – Yazma ve Konuşmayı Öğretmek, şunları amaçlar;

 • Yazma ve konuşma becerilerini ve bunları neden öğrettiğimizi gözden geçirmek,
 • Bu becerilerini geliştirirken öğrencilerin yaşadıkları zorlukları anlamak,
 • Söz konusu beceleri sınıfta başarılı biçimde öğretmek için bilginizi ve becerilerinizi genişletmek,
 • Öğrencilerin yazma ve konuşma becerilerini geliştirmeye yönelik birçok iletişimsel stratejiyi incelemek.

 

Gelişim Modülü 3 – Öğretimde Teknolojiyi Kullanmak, şunları amaçlar;

 • Öğretmenler için yararlı olabilecek birkaç temel bilgisayar becerisini gözden geçirmek ve geliştirmek,
 • Öğretmenlere yönelik birkaç teknoloji aracını gözden geçirmek ve ksşfetmek,
 • Öğretmenlerin sınıfta teknolojiyi ve interneti nasıl en verimli biçimde kullanabileceği üzerine düşünmek,
 • Müfredatınıza teknolojiyi başarılı biçimde entegre edebilmek için bilginizi ve becerilerinizi genişletmek,
 • Öğretim yaptığınız kurumda teknolojiyi kullanabilmeniz ve uygulayabilmeniz için sürekli mesleki gelişimin temellerini atmak.

 

Gelişim Modülü 4 – Gramer, Kelime Dağarcığı ve Telaffuzu öğretme, şu amaçlara yöneliktir;

 • Gramer, kelime dağarcığı ve telaffuz alanlarını ve bunları neden öğrettiğimizi gözden geçirmek,
 • Bu alanlardaki dil becerilerini geliştirirken öğrencilerin yaşadıkları zorlukları anlamak,
 • Söz konusu alanları sınıfta başarılı biçimde öğretmek için bilginizi ve becerilerinizi genişletmek,
 • Öğrencilerin gramer, kelime dağarcığı ve telaffuzlarını geliştirmeye yönelik birçok iletişimsel stratejiyi incelemek.