Yabancı Dil Dersleri

ELS 105-106

ELS 105 – 106 (Zorunlu ve Önkoşullu Dersler)

Lisans İngilizce Dil Becerileri Dersleri (ELS 105 - 106)

ELS 105 (Güz) -106 (Bahar) dersleri eğitim dili Türkçe olan bölümlerin zorunlu İngilizce dersleridir. ELS 105 ve ELS 106 dersleri arasında önkoşul vardır. Yani ELS 106 dersini alabilmek için ELS 105 dersinden geçmek gerekir. Bu dersler daha önce İngilizce eğitim almamış ya da çok az İngilizce eğitim görmüş öğrencilerimizi Avrupa Dil Ölçüt Kriterlerine göre A1/ A1+ seviyesine getirmeyi amaçlamaktadır. Öğrenciler hazırlık sınıfı okumamış ve de İngilizce geçmişleri yoktur.  Dilbilgisi müfredatında temel zamanlar yer almakta ve sonraki seviyeler için gereken temel sağlanmaktadır. İngilizce’deki sesler çalışılmakta ve sözcük dağarcığı, en sık kullanılan sözcük ve kalıplara yer vermektedir. Temel dinleme, okuma,  konuşma ve yazma becerileri de  bu seviyede kademeli olarak öğrenilmektedir.

Dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler;

  • 0 ve A1 seviyelerinden başlayarak dilbilgisi bilgi ve deneyimlerini geliştirecek
  • yaklaşık 150-300 kelimelik kısa ve basit bilgilendirici metinleri okuyarak ana fikirleri ve detayları anlayabilecek.
  • kısa ve basit açıklamaları ve yönlendirmeleri anlamak ve basit kişisel bilgileri ve tanımlamaları öğrenmek amacıyla kısa ve basit monologları ve diyalogları dinleyebilecek.
  • basit tanışma ve kendini tanıtma bağlamında, tanıdık konularda, kişisel bilgileri hakkında kısa ve basit monolog ve diyaloglar sürdürebilmek ve sorular sorarak cevaplar verebilecek.
  • öğrenilen kelime haznesini ve dilbilgisi yapılarını kullanarak insanlar, mekanlar ve aktiviteler hakkında yaklaşık 100-150 kelimelik kısa metinler yazabilecek.


Haftalık ders saati: 3 saat sınıf içi + 1 saat çevrimiçi (online)
Kredi: 3

Ders Yükümlülükleri

Ders Materyalleri:

Öğrenciler, her derste Öğretim Görevlisinin belirttiği ders kitabını, fotokopiye bıraktığı veya BİLGİ Learn sayfasına yüklediği materyalleri yanlarında bulundurmalıdırlar.

Devamlılık:

Öğrencilerin derslere düzenli olarak devam etmesi önerilmektedir. Derslere düzenli devam etmemek, öğrenme sürecini aksatacak ve öğrencilerin ilerlemeleri ile ilgili geribildirim alma fırsatlarını kaçırmaları anlamına gelecektir. Derslere düzenli devam etme ve aktif bir şekilde derse katılım ders değerlendirmesinde önemli bir yer tutar.

Derse Katılım:

  • Derse katılım derse devamlılıktan farklıdır. Derse katılım;
  • sınıfta yapılan tartışma ve aktivitelere katkıda bulunmayı,
  • akademik nezaket ve akademik dürüstlükle hareket etmeyi/davranmayı,
  • ihtiyaç duyulabilecek tüm ders materyallerini sınıfta yanında bulundurmayı,
  • online sayfaları düzenli olarak takip etmeyi gerektirir.

BİLGİ Learn:

Üniversite kurallarına göre BİLGİ Learn sayfasında yapılan tüm bildiriler resmi kabul edildiğinden, bu bildirileri takip etmek ve dikkate almak öğrencinin sorumluluğudur. Bu nedenle, öğrencilerin Bilgi Online sayfasında yapılan duyuruları ve sağlanan materyalleri dikkatle takip etmeleri gerekmektedir. Haftalık akışı ve bildirileri takip edebilmek için öğrencilerin BİLGİ Online sayfasını en az dersten bir gün önce ziyaret etmeleri önerilir.

Akademik Nezaket:

Akademik nezaket, akademik ortama yakışacak uygun davranışlar anlamına gelir. Buna, öğrencilerin derse zamanında gelmeleri, sınıf arkadaşları ve dersin hocasına saygılı davranmaları ve derse gerekli materyalleri getirmeleri de dâhildir. Akademik nezaket ve üniversite disiplin kuralları gereğince öğrencilerin üniversite kurallarına uymanın yanı sıra sınıftaki davranış kurallarına da uymaları gerekmektedir.

Akademik Dürüstlük:

Kopya çekmek ve intihal gibi etik olmayan davranışlar dersin hocası tarafından belgelenecek ve Öğrenci İşleri’ne rapor edilecektir. Bu tarz davranışların sonucu olarak, öğrenci disiplin cezası ile yapılan ödev, çalışma veya sınavdan geçersiz not alabilir.

İntihal, başka birinin çalışmasını kendisininmiş gibi göstermektir. Başvurduğu kaynaklardaki çalışmaların kime ait olduğunu belirtmek öğrencinin sorumluğundadır.

Kanıtlama Zorunluluğu Dersin hocası, öğrencinin çalışmasını tek başına yapıp yapmadığından şüpheye düşerse, çalışmanın her aşamasının öğrencinin kendisi tarafından yapıldığını kanıtlama sorumluluğu öğrenciye aittir. Öğrencinin bu kanıtı göstermemesi durumunda ödevden geçersiz not verilecektir.

Değerlendirme

Derslerin değerlendirilmesi süreç odaklı değerlendirme şeklinde yapılır. Yani tüm dönem boyunca küçük sınavlar, ödevler, sınıf içi ve dışı ve çevrimiçi (online) yazı çalışmaları, konuşma sınavı ve derse katılım dersten alınacak notu belirler.
Devamsızlık nedeniyle eksik olan küçük sınav, ödev veya çalışmalar telafi edilemez.

Harf Notu Dağılımı

A

95 – 100

A-

90 – 94

B+

85 – 89

B

80 – 84

B-

75 – 79

C+

70 – 74

C

65 – 69

C-

60 – 64

D+

55 – 59

D

50 – 54

F

0 – 49

* Dersin gereklilikleri ve değerlendirme yöntemleri öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda değişiklik gösterebilir.