Yabancı Dil Dersleri

SMGE SEÇENEK VE PROSEDÜR TABLOSU

Seçenekler

Prosedür

Sonuç

Meslektaş/video gözlemleri

 

 

 

 1. Öğretmenlere ayrıntıları, gözlem sürecini ve araçları anlatmak üzere bir ön toplantı yapılır.
 2. Videoya kaydetme: Öğretmenler, güçlü ve zayıf yönlerini saptarlar (1. Dönem)
 3. Araştırma yapma : Öğretmenler, üzerinde düşünülmesi gereken alanı nasıl geliştirebilecekleri hakkında bilgi toplarlar (2. Dönem)
 4. 2 meslektaşını gözlemleme: Öğretmenler, meslektaşlarının derslerin gözlemleyerek belirlenen alan hakkında daha fazla veri toplarlar (2. Dönem)
 5. Videoya kaydetme: öğretmenler, önerilen teknikleri uygulayarak sınıflarını ikinci kez videoya kaydederler (3. Dönem)
 6. Düşünme: Öğretmenler, yaklaşımlar/teknikler üzerinde düşünürler (3. Dönem)
 7. Rapor: Öğretmenler, tüm süreç hakkında bir rapor yazarak ÖEGB’ye sunarlar (4. Dönem, 4. Hafta)

 

Süreç üzerinde düşünmek

Araştırma projesi/ İngilizce öğretimi projesi yürütmek

 

 

 1. Bir araştırma projesinin nasıl yürütüleceği konusunda öğretmenlere bir çalıştay verilir (Eylül-Ekim)
 2. Öğretmenler, tek başlarına veya ikili gruplar halinde araştırmak istedikleri alanı belirlerler (Ekim-Kasım)
 3. Araştırmacılar, bir öneri veya özet sunarlar (Kasım)
 4. Araştırmacılar, verileri birleştirirler ve analiz ederler (Kasım-Mart)
 5. Araştırma projesi, sunulmaya veya bir alan dergisinde yayınlanmaya hazırdır.

 

Araştırma projesini Bilgi öğretmenlerine sunmak (yaklaşık 15 dakika) /veya İngilizc öğretimine dair bir konferansta sunmak

 Uygunsa bir makale olarak yayınlamak

CELTA/DELTA/ veya İngilizce öğretmenliği alanında yüksek lisans veya doktora

(*bütçe, öğretmen tarafından karşılanır)

 

 1. Öğretmenler, ÖEGB’yi bilgilendirirler ve yapacakları çalışmanın ayrıntılarını (nerede, ne zaman, hangi çalışma) verirler (1. Dönem)
 2. Öğretmenler, çalıştıkları konuda bir makale hazırlayarak veya sunum yaparak bölümle paylaşırlar (4. Dönem).

 

Makale yayınlama veya 15 dakikalık bir sunum yapma

Çalıştay verme

 

 

 1. Öğretmenler, bir çalıştay konusu belirler ve bunu ÖEGB ile paylaşırlar (2. Dönem)
 2. Öğretmenler, çalıştaylarını planlarlar ve geribildirim almak üzere notlarını ÖEGB’ye iletirler (2. ve 3. Dönem)
 3. Öğretmenler, ÖEGB ile birlikte çalıştay için uygun bir gün ve saat belirlerler (4. Dönem)
 4. Öğretmenler, Bilgi öğretmenleri için çalıştayı yürütürler (4. Dönem)

 

Not: Öğretmenler, Bilgi dışında bir İngilizce öğretimi konferansında da tebliğ sunmayı tercih edebilirler ve bu durumda davet edildiklerini resmi olarak göstermeleri gerekir.

 

1 saatlik çalıştay sunumu (4. Dönemde ve/veya hizmet öncesi eğitim haftasında)

Yeni bir yabancı dil öğrenme

(*bütçe, öğretmen tarafından karşılanır)

 

 1. Öğretmenler, öğrenmek veya geliştirmek istedikleri yabancı dili belirlerler
 2. Öğretmenler, derslere nerede ve ne zaman başladıklarını ÖEGB’ye bildirirler. (BİLGİ’de verilen yabancı dil dersleri, henüz bu seçeneğe dahil değildir)
 3. Bu deneyimin İngilizce öğretimleriyle nasıl bir ilişkisi olduğuna dair bir günlük tutarlar (en az 2 dönem)
 4. Öğretmenler, günlüklerini ve raporlarını ÖEGB’ye sunarlar (4. Dönem)

 

Belirli bir seviyeye kadar yeni bir dil öğrenme ve günlük tutma

Makale Kulübü 

 Öğretmenler, belirli aralıklarla bir araya gelirler (ayda iki kez).

 1. İngilizce öğretmenliği alanında daha fazla bilgi sahibi olmak istedikleri konuyu/konuları seçerler
 2. Öğretmenler, makaleler veya belirli bir kitabın bölümlerini okurlar
 3. Öğretmenler, bir araya gelerek fikirlerini ve öğrendiklerini paylaşırlar.
 4. Öğretmenler, makalelerin özetlerini yazarlar (4. Dönem)
 5. Öğretmenler, öğrendiklerinin BİLGİ’deki eğitime etkilerini yazarlar ve ÖEGB’ye sunarlar (4. Dönem)
 6. Öğretmenler, makale kulübünde yapılanlara dair bir rapor hazırlarlar (4. Dönem)

 

Seçilen makaleler, özetleri ve öğretmenlerin düşünceleriyle birlikte ortak dosyaya konur

Konferans düzenleme

 

 

 

Konferans komisyonu etkinliğin organizasyonu ve yürütülmesini sağlar. Süreçte gereken yönlendirme sağlanır. Konferans yaklaştığında öğretmenlerin konferanstaki iş yüküne göre daha az ders saati verilebilir.

 

Konferans

GM dersleri

 

 

 

 

Gelişim Modülleri şunlardır;

 

 • Giriş Modülü
 • Modül 1 (Okuma ve Dinlemenin Öğretilmesi)
 • Modül 2 (Konuşma ve Yazmanın Öğretilmesi)
 • Modül 3 (Öğretimde Teknolojiyi Kullanmak)
 • Modül 4 (Kelime Dağarcığı, Gramer ve Telaffuzun Öğretilmesi)

Programın gereklerinin başarılı biçimde tamamlanması

Danışmanlık

 

 

 • Danışmanlık sürecinin ayrıntıları hakkında öğretmenlere bilgi vermek amacıyla bir ön toplantı yapılır
 • Her danışman için bir öğretmen belirlenir .
 • Danışmanlık programının parçası olarak danışmanın dersi, öğretmen tarafından gözlemlenir (Gözlemden önce öğretmen ile formel bir ders planı paylaşılır)
 • Danışman ve öğretmen, gözlem öncesi ve gözlem sonrası toplantıları yaparlar.
 • Öğretmen, gözlemlediği ders hakkında ayrıntılı düşüncelerini yazar ve bunu danışmanı ile paylaşır.
 • Danışmanından geribildirim aldıktan sonra öğretmen, düşüncelerini ÖEGB’ye gönderir.
 • Öğretmen, daha sonra meslektaş gözlemi kapsamı bir başka danışmanın sınıfını gözlemler (formel bir ders planı olmaz)

 

Hem danışman hem de öğretmen tarafından süreç üzerine ayrıntılı düşünme

 

Formel bir ders planı hazırlanır

 

İngilizce öğretimi blogu yazma

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Öğretmenler, bloglarını hazırlayacakları alanları belirlerler.
 • Blogun yer alacağı web sitesini ÖEGB’ye bildirirler.
 • Hafta en az bir veya iki kez yazı yazmaları beklenir.
 • Öğretmenler, her akademik dönemin sonunda bloglarının linkini ÖEGB ile paylaşırlar.  (ÖEGB, akademik yılın sonunda blogları, İngilizce Hazırlık Programı ile paylaşabilrler).

Alandaki meslektaşları ile görüşlerini düzenli olarak paylaşma

Laureate Online Dersleri

 

Laureate Online Eğitim Dersleri şunlardır;

 • Giriş dersi

 

 • Öğrenme Teknikleri Dersi

İşbirliğiyle Öğrenme

Sorun odaklı öğrenme

Proje odaklı öğrenme I ve II

Örnek Vaka Metodolojisi

Laureate Yüksek Öğrenimde Öğretim ve Öğrenme Sertifikası

Modül I- Giriş

Modül II- Öğrenci Merkezli Öğretim

Modül III- Öğretim Araçları

Modül IV- Ölçme ve Değerlendirme Araçları

Modül V- Teknoloji Araçları

Programın gereklerinin başarılı biçimde tamamlanması