Yabancı Dil Dersleri

Lisans Yabancı Dil Dersleri (Rusça)

LAN 211 –Rusça I

LAN 211 Rusça – Başlangıç I dersi hiç Rusça bilmeyenler için önerilen başlangıç seviyesinde bir seçmeli derstir. Ders, günlük hayatta kullanılan temel dilbilgisi yapılarını ve kelimeleri öğretmeyi hedeflemektedir. Basit diyaloglar ve kısa metinler kullanarak temel dinleme ve anlama becerilerini geliştirmeye odaklanmaktadır. Ayrıca, bu derste Kiril alfabesinin kullanımı ve telaffuz kuralları da tanıtılmaktadır. Bu dersi başarılı bir şekilde bitiren öğrenciler;

  • günlük hayatta kendilerini ifade etmek için gerekli temel kelimeleri kullanabilecek
  • temel cümle yapılarını kullanabilecek
  • Kiril alfabesinin özelliklerini ve temel telaffuz kurallarını tespit edebilecek
  • Rusça'da isimleri doğru kullanabilecek
  • günlük hayatta basit karşılıklı konuşmalar yapabilecek

Haftalık Ders Saati: 4

Kredi: 6

Dönem: Güz ve Bahar