Yabancı Dil Dersleri

Lazca

LAN 130 – Lazca


Bu ders, başlangıç düzeyinde Laz dilinin alfabesini ve dilbilgisi kurallarını öğretmeyi amaçlar. Bu dersi alan öğrenciler, Laz alfabesini tanır, temel dilbilgisi kurallarını ve kelime hazinesini öğrenir ve günlük hayatta kendilerini Lazca olarak ifade edebilirler. Bu ders, Laz dilini hiç bilmeyen ya da çok az bir bilgiye sahip öğrenciler için uygundur.


Bu dersi başarılı bir şekilde bitiren öğrenciler;
• Günlük yaşamda kendilerini ifade edebilmek için gerekli kelimeleri kullanabilecek
• Basit dilbilgisi yapılarını doğru bir şekilde kullanabilecek
• Geniş zamanda günlük rutinleri anlatabilecek
• Geçmiş zamanda yaşanan olayları anlatabilecek
• Geleceğe dair planları anlatabilecek

Haftalık Ders Saati: 3
Kredi: 6